Om de website van Spiegel mediation goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder

Werkwijze spiegelmediation

 

 

Intakegesprekken

Voor aanvang van de mediation gesprekken vinden intakegesprekken plaats. De duur van is 1,5 uur per gesprek. Bij aanvang van het intakegesprek wordt door partijen en de mediator een geheimhoudingsverklaring getekend. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Bij aanvang van het intakegesprek ontvangen deelnemers de gedragsregels en het mediation reglement. Deze gedragsregels en het mediation reglement zijn ook beschikbaar op de website www.spiegelmediation.com. De locatie van de intakegesprekken gebeurt in overleg met partijen. 

Locatie

De gesprekken vinden in principe in Doetinchem plaats. In overleg met partijen kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt. 

Communicatie en verslaglegging

Van de gesprekken wordt in principe geen verslag gemaakt. Communicatie over de voortgang (afspraken, datum en tijdstip vervolggesprekken) vindt per gelijke mail aan alle partijen en de mediator plaats. Naast partijen kunnen er ook andere deelnemers bij de mediation gesprekken aanwezig zijn. De aanwezigheid van deelnemers vindt altijd in overleg met partijen plaats. Deelnemers ontvangen voor aanvang van het intakegesprek de gedragsregels en het mediation reglement. Voor aanvang van het gesprek tekenen deelnemers de geheimhouding overeenkomst en worden afspraken gemaakt over de rol van de deelnemer bij de mediation gesprekken. 

Mediation gesprekken

De duur van de mediationgesprekken is circa 2 uur per gesprek. Het noodzakelijk aantal mediation gesprekken is gemiddeld 3-4 gesprekken per mediation traject (exclusief de intakegesprekken). Tijdens de mediationgesprekken bestaat voor partijen en de mediator de mogelijkheid gebruik te maken van caucus (=1 op 1 gesprek).