Om de website van Spiegel mediation goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder

Arbeidsconflictbemiddeling

 

Twee individuen, een individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste een van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op de arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden.

Mediation bij arbeidsconflicten bespaart alle betrokkenen veel tijd, energie en geld. Wat uw rol ook is in het arbeidsconflict (medewerker, collega of werkgever) iedereen kan een eerste stap zetten. Spiegel mediation kan u daarin ondersteunen. De mediation kan als doel hebben afspraken te maken over een betere samenwerking, re-integratie na een ziekteperiode of zelfs het beëindigen van het dienstverband. De kosten van de mediation komen meestal voor rekening van de werkgever. Vanzelfsprekend kunnen hier ook andere afspraken over worden gemaakt. Belangrijk is dat alle partijen weloverwogen tot een oplossing komen.


Bent u medewerker?
Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict dan wilt u dit zo snel mogelijk uit de wereld helpen. Als uw leidinggevende hier niet in slaagt of als partijdig wordt beschouwd, dan kunt u ervoor kiezen de hulp van een onafhankelijke mediator in te roepen. Bespreek de mogelijkheid van mediation eerst met uw leidinggevende, de afdeling personeelszaken of de bedrijfsarts. Als de andere partij akkoord gaat met mediation, dan kunt u een mediator benaderen.


Bent u werkgever?
Conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op de werksfeer en daarmee op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict vrijwel altijd tot verzuim en daarmee tot verminderde productiviteit en hoge kosten. Als het u niet lukt om een arbeidsconflict op te lossen of als u als partijdig wordt beschouwd, dan kunt u de hulp van een mediator inroepen.


Bespreek allereerst de mogelijkheden van mediation met betrokken partijen en eventueel met de bedrijfsarts of personeelszaken. Als partijen akkoord gaan met de mediation, dan kunt u een mediator inschakelen.


Re-integratie bij verzuim
Wanneer een medewerker door een conflict langer dan zes weken ziek thuis bent, zijn de medewerker en de werkgever wettelijk verplicht om samen een re-integratieplan op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen, is mediation.


Bij 80-90% van de arbeidsmediations speelt verzuim een rol. Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken, dat gebeurt pas als het conflict geëscaleerd is. Wanneer mediation ingeval van ziekteverzuim wordt ingezet, werken partijen onder begeleiding van de mediator toe naar re-integratie van de medewerker.